Ruimtelijke ordening en milieu

Achterveld Advies BV kan u van dienst zijn op het totale vakgebied van de ruimtelijke ordening, inclusief de daarmee samenhangende milieuwet- en regelgeving. Wij adviseren u en vertegenwoordigen u in publiekrechtelijke procedures (bij gemeente, provincie, rechtbank en Raad van State).

Wordt u geconfronteerd met een ontwikkeling die een ongunstige invloed op de waarde van uw eigendommen heeft, dan is het moeite waard om te onderzoeken of u recht heeft op vergoeding van planschade, dan wel op compensatie van het geleden nadeel. Achterveld Advies BV zet alles netjes voor u op een rijtje en zal zo nodig tegen een redelijke vergoeding de noodzakelijke planschadeprocedures voor u voeren.

Wij beginnen altijd met een vrijblijvend en oriƫnterend gesprek met onze cliƫnten, waarbij wij een heldere en eerlijke inschatting maken van uw kansen. Want het gaat immers om uw geld en om ons werkplezier.