Grondzaken en projectontwikkeling

Wij kunnen u met raad en daad van dienst zijn bij de aan- en verkoop van grond. Bijvoorbeeld bij gecompliceerde transacties en bij het op orde brengen van transacties waarbij problemen zijn opgetreden in juridische en/of praktische zin.

Als de overheid wil, kan zij uw handelingsvrijheid met uw eigendommen heel sterk beperken (voorkeursrecht) en u zelfs dwingen uw eigendommen te verkopen (onteigening). Wordt u hiermee geconfronteerd, dan is het zaak om u zo snel mogelijk van deskundige bijstand te voorzien. Achterveld Advies BV wijst u de juiste weg in deze hele gecompliceerde materie.

Als de gemeente in een bepaald gebied nieuwe voorzieningen aanlegt die “baat” opleveren, dan kan zij in bepaalde situaties besluiten om de kosten te verhalen op diegenen die in dat gebied eigenaar zijn van grond en/of gebouwen. Achterveld Advies is thuis in deze niet-alledaagse materie en zal graag uw belangen vertegenwoordigen.